Lokalschau in Oberthal 15.10.2017

Gastaussteller

 

1.0  SR141-3.7.1    20; 19,0; 14,0; 14,5; 14,5; 9,5; 5,0;   96,5 hv

1.0  SR141-3.7.2    20; 19,0; 14,0; 14,0; 14,5; 9,5; 5,0;   96,0 sg

1.0  SR141-4.7.7    20; 19,0; 14,0; 14,0; 14,5; 9,5; 5,0;   96,0 sg

0.1  SR141-4.7.8    20; 18,5; 14,0; 14,0; 14,5; 9,5; 5,0;   95,5 sg       384,0 Pkte ZG II

Kreisschau KV St. Wendel 10.12.2017

Kreismeister 385,5 Punkten ZG II

 

1.0  SR141-3.7.1     20; 19,0; 14,0; 14,5; 14,5; 10,0; 5,0;  97,0 v

1.0  SR141-3.7.2     20; 19,0; 14,0; 14,0; 14,5; 10,0; 5,0;  96,5 hv

1.0  SR141-4.7.7     20; 19,0; 13,5; 14,0; 14,5;  9,5;  5,0;  95,5 sg

0.1  SR141-4.7.8     20; 19,0; 14,0; 14,5; 14,5;  9,5;  5,0;  96,5 hv     385,5 Pkte  ZG II

Bundesschau in Leibzig 16.12.2017

Deutscher Meister 2017

Bundessieger Marderkaninchen 97,0 Pkte v

 

1.0  SR141-5.7.11    20; 19,0; 14,0; 14,5; 14,5; 10,0; 5,0;   97,0 v  Bundessieger 2017

0.1  SR141-5.7.12    20; 18,5; 14,0; 14,5; 14,5;  9,5;  5,0;   96,0 sg

1.0  SR141-3.7.1      20; 18,5; 14,5; 14,5;  14,5;  9,5;  5,0;  96,5 hv

1.0  SR141-3.7.2      20; 19,5; 13,5; 15,0;  14,0;  9,0;  5,0;  96,0 sg    385,5 Pkte  ZG II DM 2017!!!!

 

 

Landesschau in Beckingen am 06.01.2018

Landesmeister 384,5 Punkten  ZG II

0.1   SR141-4.7.8      20; 18,5; 14,0; 14,0; 14,5; 10,0; 5,0   96,0 sg

0.1   SR141-4.7.9      20; 19,0; 14,0; 14,5; 14,0; 10,0; 5,0   96,5 hv

0.1   SR141-6.7.15    20; 19,0; 14,0; 14,5; 14,5;  9,5;  5,0   96,5 hv

0.1   SR141-6.7.16    20; 18,0; 14,0; 14,5; 14,5;  9,5;  5,0   95,5 sg    384,5 Pkte ZG II  Landesmeister